Afvigelsesblanket

Standardformular til nem registrering og håndtering af afvigelser

  • Løsningen er baseret på nedenstående workflow – formular med styret sagsbehandling
  • Automatisk email besked til behandler ved oprettelse og rundsending til anden behandler.
  • Giver overblik over registrerede afvigelser og klar ansvarsallokering for behandlingen.
  • Statistiksøgning til synliggørelse af registrede afvigelser
  • Løsningen er inkluderet i IPW Registrering
  • Løsningen kan redigeres og tilpasses i IPW Formular

 

Klik for stort billede…


Skærmbilleder fra løsningen 

Opret afvigelse
Her oprettes afvigelsen og behandler af afvigelsen vælges. Valgte behandler orienteres
via e-mail ved oprettelse og er hermed ansvarlig for den videre behandling.

afvigelse

Behandling
Behandler af afvigelsen beslutter hvorvidt der skal initieres en eller flere korrigerende/forebyggende handlinger
i forbindelse med afvigelsen. Er der tale om korrigerende/forebyggende handling som ønskes styret med ansvarlig
og deadline oprettes disse separat i fanebladet øverst på afvigelsesblanketten.

Så snart de korrigerende/forebyggende handlinger igangsættes kan behandlingen af selve afvigelsen afsluttes,
da der så ikke vil være yderligere opfølgning herpå eftersom dette relateres til de igangsatte korrigerende/forebyggende
handlinger.

Det er ligeledes muligt at sende behandlingen videre til en kollega, såfremt der er behov herfor. Ansvaret for
behandlingen overgår således til den nye behandler.

afvigelse

Statistik
Til løsningen findes naturligvis listevisninger og statistik, der sikrer kundens ønskede overblik. Al data kan
eksporteres til Excel regneark for eventuel videre behandling.

afvigelse stat

System-support Spørgsmål til produkter mm.