Transparent

“Uden IPW ville vi stå med noget, der ligner 40.000 linjer i et Excel-ark.”

Ove Thomsen, Quality Manager, East Metal Trade ApS

East Metal Trade ApS

Hos East Metal har vi fuldstændig enøjet fokus på at levere outsourcing uden kompromisser. Vi er certificeret efter stålbranchens skrappeste kvalitetskrav, og vores kvalitetsledelse er helt fundamental. Det er vores administration i IPW også.

Da vi fik implementeret IPW, var idéen at samle dokumentstyring, organisations-diagrammer og flowdiagrammer på alle overordnede processer fra salg til leveringslinje i ét automatiseret system.

Faktisk blev det brugt centralt til at starte med. Det var først, da ledelsen slog i bordet, og der blev holdt introkurser, at selv de mest skeptiske medarbejdere ude i produktionen kunne se det åbenlyst gode regnestykke i at bruge IPW. Der blev det fuldt integreret i både Danmark og Letland.

Vi arbejder meget med vedligeholdelsesmodeller. Hele vores audit ligger også i IPW. Og vi kan trække statistikker ud.

 

Vidensdeling i IPW ERFA

Selv er jeg aktiv i IPW’s ERFA-netværk. Det er givtigt at kunne dele udfordringer og erfaringer, og IPW er utrolig lydhøre over for ændringsforslag.

 


East Metal leverer stålkomponenter af meget høj kvalitet til en række krævende kunder – herunder offshore-branchen og flere store vindmølleproducenter. Virksomheden har salg- og projektledelse i Danmark og produktion i Danmark og Letland. East Metal tilbyder Original Equipment Manufacturers (OEMs) – en outsourcing løsning, der reducerer kundens samlede produktionsomkostninger, og sikrer fleksibel produktionskapacitet under certificeret kvalitet.

www.eastmetal.dk

IPW Standard

Håndtér al dokumentstyring – ledelseshåndbøger, manualer, instrukser og procedurer.