Forbedringsforslag

Standardformular til nem registrering og håndtering af forbedringsforslag

  • Løsningen er baseret på nedenstående workflow – formular med styret sagsbehandling
  • Automatisk email besked til beslutningstager og aktionsansvarlige ved oprettelse og behandling
  • Giver overblik over registrerede forberinger og klar ansvarsallokering for beslutning og gennemførelse
  • Statistiksøgning til synliggørelse af implementerede forbedringer samt opfølgning herpå
  • Løsningen er inkluderet i IPW Registrering
  • Løsningen kan redigeres og tilpasses i IPW Formular

 


Skærmbilleder fra løsningen

Opret Forbedringsforslag
Her oprettes forbedringsforslaget og beslutningstager vælges. Valgte beslutningstager orienteres
via e-mail ved oprettelse og er hermed ansvarlig for den videre behandling.

forbed

Afventer beslutning
Beslutningstageren angiver prioriteten for implementeringen samt angiver ansvarlig for implementering og deadline.
Den ansvarlige orienteres via e-mail og er hermed ansvarlig for den videre behandling.

Sagen kan allerede her lukkes såfremt forbedringsforslaget afvises. I så fald orienteres opretteren via e-mail.
forbedring

Afventer implementering
Den ansvarlige udfylder her, hvad der er implementeret og hvornår. Beslutningstageren fra tidligere orienteres
via e-mail og er hermed ansvarlig for opfølgningen.

forbed impla

Afventer Opfølgning
Her angives hvornår opfølgning har været foretaget og hvorvidt de implementerede ændringer har resulteret
i en reel forbedring.
forbed slu

Statistik
Til løsningen findes naturligvis listevisninger og statistik, der sikrer kundens ønskede overblik. Al data kan
eksporteres til Excel regneark for eventuel videre behandling.

Untitled-1copy

System-support Spørgsmål til produkter mm.