Intern Audit

Standardformular til nem håndtering af Intern Audit

  • Løsningen er baseret på nedenstående workflow – formular med styret sagsbehandling
  • Automatisk email besked til auditdeltagere ved oprettelse af Auditvarsel
  • Registrering af afvigelser og forbedringsforslag i forbindelse med auditrapporten foretages i relaterede formularer
    for lettere styring og ansvarsallokering i forbindelse med egentlige korrektion og implementering.
  • Giver overblik over forestående og gennemførte audits
  • Letter fremtidig planlægning
  • Løsningen er inkluderet i IPW Registrering
  • Løsningen kan redigeres og tilpasses i IPW Formular

Skærmbilleder fra løsningen

Opret Auditvarsel
Her udvælges auditdeltagere og Assisterende auditor som orienteres via e-mail ved oprettelse af Auditvarsel.

auditet

Rapportering – Afventer opfølgning
Her udfyldes selve auditrapporten. De relaterede forbedringsforslag og afvigelser oprettes i de tilknyttede faneblade
øverst på formularen. Ligeledes kan relevant dokumentation vedhæftes i fanebladet Filer.

auditet

Opfølgning
Her angives hvornår opfølgning har været foretaget og hvorvidt de implementerede ændringer har resulteret i en reel forbedring. De relaterede forbedringsforslag og afvigelser kan tilgås i de tilknyttede faneblade
øverst på formularen. Ligeledes kan relevant dokumentation vedhæftes eller findes i fanebladet Filer.

Intern Audit opfølgning

Statistik
Til løsningen findes naturligvis listevisninger og statistik, der sikrer kundens ønskede overblik. Al data kan eksporteres
til Excel regneark for eventuel videre behandling.

Intern Audit Statistik

System-support Spørgsmål til produkter mm.