Vælg en side

Susanne Beltoft

IPW Navigator – kvalitet, miljø, forandringsledelse.

Bio:
Susanne kender IPW fra sit mangeårige arbejde som kvalitetschef hos et dansk kvalitetsbrand med egen produktion både i Danmark og i Kina. Opbygningen af IPW var et betydeligt skridt i forhold til at få frigjort ressourcer fra systemarbejdet, og især til at få bundet kvalitetsarbejdet mellem Danmark og Kina effektivt sammen.

Susannes baggrund er grøn med en uddannelse som civilingeniør i miljøteknik. Hun har tidligere implementeret miljøledelse på et dansk trykkeri, og supporterer nu på ISO 14001. Om IPW siger hun: ”Jeg oplever IPW som et glimrende og dejligt fleksibelt værktøj, men for at blive en velfungerende løsning i organisationen, er det ofte nødvendigt at arbejde med processen omkring tilblivelse og implementering. Hvordan kommer du bedst i mål? Som uddannet proceskonsulent er jeg en god tovholder og sparring.”

Susanne har boet og arbejdet i Tyskland i flere år og er tysk gift, så hun taler og forstår tysk ret godt. Susanne er nu bosiddende i Himmerland.

IPW kompetencer:
Opbygning og udvikling i IPW siden 2010 på IPW Polaris og IPW Formular. Indgående systemkendskab og implementeringserfaring.

Susanne tilbyder:
Opbygning, udvikling og implementering af IPW systemer.
ISO 14001, herunder opgradering til 2015-versionen.
Support på procesoptimering, forandringsprocesser, projektledelse og vidensledelse.

Kontakt
Susanne Beltoft
susanne@beltoftconsulting.dk
T. 21 70 42 87

Har du brug for hjælp?
X