IPW Partnere

Få kompetent rådgivning på det kvalitets- og miljøfaglige område

Til din fordel har vi som noget ganske unikt et partnerskab med en række fagligt kompetente konsulentfirmaer inden for det kvalitets- og miljøfaglige område. På den måde kan du nemlig ud over gode, fleksible software løsninger også få rådgivning – ja, måske endda ligefrem en totalløsning, hvis du ønsker det.

Med partnerskabet kan du få den faglige sparring inden for alle standarder og brancher kombineret med implementeringen af et web-baseret kvalitetsledelsessystem. Du kan også finde hjælp til certificering inden for en række forskellige standarder.

Stilling+Brixen

Modulopbygget implementering af ledelsessystemer i offshore- og industrivirksomheder til ejere og ledere af offshore- og industrivirksomheder. Vores ISO 9001 Basis Turnkey-løsning omfatter det grundlæggende i ISO 9001, og vi bygger de virksomhedsrelaterede elementer oven på...

Læs mere

Quality Consulting

Rådgivning og kurser inden for fødevaresikkerhed og kvalitet til kvalitetschefer, HACCP teamledere, produktionschefer og ledere. Vi rådgiver bredt inden for fødevaresikkerhed og kvalitet samt inden for certificering og kvalitetsstyring...

Læs mere

QP Consult ApS

Projektledelse til projektledere, projektchefer, virksomhedsejere, projektorienterede virksomheder. QP Consult ApS har en web-baseret projektledelsesmodel, der øger virksomhedens konkurrencekraft og giver den et forspring...

Læs mere

Hulvig Consult ApS

Rådgivning og oprettelse af kvalitetshåndbøger inden for fødevare- og fodervirksomheder til mindre og mellemstore grovvarevirksomheder og mellemhandlere af foder. Til jer, der skal opfylde lovkrav fra myndigheder, hvor omfanget og styringen er beskrevet i kvalitetshåndbogen...

Læs mere

Gajhede & co

Kvalitet og optimering til automobilindustrien og vindmøllebranchen. Gajhede & co arbejder praktisk orienteret med opbygning og implementering af kvalitetsledelse i små og mellemstore virksomheder...

Læs mere
Indlæs flere nyheder
System support Spørgsmål til produkter mm.