Registreringer

Registreringer i IPW kan med fordel suppleres med data fra dit ERP-system

Kravene til dokumentation og sporbarhed er fortsat stigende. Ønsker man optimal udbytte af sine registreringer kræver dette et effektiv system til håndtering, behandling og styring af disse.

I har uden tvivl en lang række registreringer som i dag foretages på papir og eller opsamles i Excel regneark. Men er det effektivt nok? Hvor hurtig kan du fremsøge relevant information? Såfremt registreringen kræver yderligere behandling har du så styr på status og en klar ansvarsallokering?

Ovenstående er blot nogle af de områder som supporteres i IPW’s registreringsløsninger.

Vi tilbyder standard registreringsløsninger som let kan tilpasses jeres brugsmønster og eller integreres til jeres ERP-system.
Læs mere om IPW Registrering.

Ligeledes er det muligt med vores udviklingsværktøj, IPW Formular, at udvikle kundetilpassede registreringsløsninger.
Læs mere om IPW Formular.


“Der er ingen tvivl om, at indsamling af data er altafgørende for en virksomheds succes. Men fordi mange har opfattelsen af, at det er tungt at fremskaffe data, nedprioriteres det, selvom ledelsen er klar over nødvendigheden.

Det er ikke rettidig omhu, når man ser på de muligheder, der i dag er på markedet. Kun når data er til stede, kan man have fingeren på pulsen.”
Sonny Gajhede

Sonny Gajhede
Seniorkonsulent, Partner

System-support Spørgsmål til produkter mm.