Reklamationsstyring

Elektronisk registrering og styring af kundereklamationer

Med IPW eReklamation får I mulighed for at samle alle kundereklamationer ét sted og få fuldt overblik over behandlingen, historik og ansvarsallokeringen.

Vore reklamationsløsninger er alle bygget op omkring et workflow der både letter, automatiserer og styrer sagen fra oprettelse til den færdige behandling.

Kendetegn ved løsningerne:

  • Salgsafdelingen yder bedre service til kunderne med brug af færre ressourcer
  • Produktions- og kvalitetsafdelingen får fuld overblik over eksterne og interne fejlkilder
  • Indkøbsafdelingen får specifik information om den enkelte leverandørs kvalitet
  • Økonomisk reduceres de administrative omkostninger – og hurtig pay-back sikres gennem systemets konkurrencedygtige pris.
  • På tværs af organisationen, uanset geografisk placering og sprog, har relevante medarbejdere adgang til informationerne og / eller til at arbejde i systemet.

 

IPW eReklamation dækker ethvert behov – fra det absolut beskedne behov til det mere omfattende og måske lidt komplekse behov. Mange økonomi-systemer tilbyder i dag løsninger til reklamationsbehandling, men vores erfaring er, at disse løsninger ikke har de samme præsentationsmuligheder til at lette og simplificere et selv meget kompleks sagsforløb.

Gør dig derfor den tjeneste og se hvad vi kan tilbyde dig – husk på, at vi naturligvis integrerer til dit økonomisystem fordi en stor mængde stamdata stammer derfra.

Læs mere om:

System support Spørgsmål til produkter mm.