Workshop

Vi tilbyder vores kunder et udviklingsforløb uden forkromede kravspecifikationer som ofte er meget omkostningstunge både i tid og økonomi. Vi har god erfaring med at deltage i specifikationsprocessen idet vi kender løsningerne og I kan specificere behovene. I forløbet vil vi udarbejde relevante prototyper med det formål at afstemme forventningerne til løsningen.

Indholdet af et workshopforløb:

  • 2 workshopdage til afklaring af behov/krav
  • Udarbejdelse af relevante prototyper
  • Udarbejdelse af løsningsbeskrivelse inklusiv økonomi og oplæg til implementeringsplan
  • ½ dag til præsentation af løsningsforslag/økonomi for endelig løsning
System-support Spørgsmål til produkter mm.