Transparent

Der er et kæmpe,
uudnyttet vækstpotentiale
inden for kvalitetsledelse.

Udnyt det.
Kontakt os

?

Automatisér din kvalitetsledelse med IPW

IPW er et 360⁰ kvalitetsledelsessystem til alle brancher – skabt til at gøre i dag bedre. Her samler du alle processer og ledelsesrapportering i ét digitalt ledelsesværktøj på tværs af afdelinger, divisioner og tidszoner.

IPW er for virksomheder, der er ISO 9001 certificeret eller arbejder hen mod en ISO-certificering, fx 9001, 27001 og 45001. Tilsvarende er IPW oplagt til virksomheder, som ikke har et ISO 9001 kvalitetssystem, men som ønsker at skabe strømlinet ensartethed, tidsoptimering, et frustrationsfrit flow og et fælles sprog.  

I over to årtier har vi løbende perfektioneret en unik IT platform, der understøtter alle ISO certificeringer, standarder og kontrol på dokumenterede mål, strategi, krav og fejlsikring.

IPW er altså det digitale kvalitetsledelsessystem, som forandrer dit arbejde med kvalitetsledelse for altid. Som kvalitetsansvarlig. Som medarbejder. Som leder.

Fortæl mig mere

En sikker investering for dig med ISO-certificering
– og for alle, der vil arbejde, som om de var certificeret.

 • Understøtter ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 og øvrige standarder
 • Sporbarhed, versionsstyring og versionshistorik i kvalitetsprocesser
 • Best practice kvalitetsledelse i alle hjørner af organisationen

Hvad er et digitalt kvalitetsledelsessystem?

Et digitalt kvalitetsledelsessystem er en IT-platform, der automatiserer kvalitetsledelsesprocesser. Det er overlegen, digitaliseret dataindsamling, analyse, risikovurdering, sporbarhed i revisioner og godkendelser – og mange andre ting, som måske ikke er det allermest sexede, men som er helt nødvendigt for at nå kvalitetsmål og overholde standarder og hensyn til verden omkring.

 

 

18 ting, der sker, når du vælger kvalitetsledelse i IPW

Kvalitetsafdelingen:

 • Løbende ajourføring uden flaskehalse/rykkere
 • Ingen dobbeltregistrering/mangelfuld registrering
 • Effektiv uddelegering – med ensartet resultat
 • Medarbejdere kan kvittere læst og forstået
 • Fokus på spild og optimeringsmuligheder
 • Nem tilretning (uden hjælp fra IT-afdeling)

Medarbejderen:

 • Arbejdsinstruktioner ligger klar online.
 • Logisk og overskuelig navigation
 • Nem og hurtig registrering uden spildtid
 • Brugervenlig vejledning
 • Automatisk indhentning af opdateringer
 • Adgang 24/7 via mobil og tablets

Ledelsen:

 • Opsamling af ALLE, også ustrukturerede data
 • Transparent realtidsdata
 • Faktabaseret beslutningsgrundlag
 • Overholdelse af ISO, SQAS, HACCP og lovgivning
 • Best practice, præcision og effektiv performance
 • 100% geografisk uafhængighed

FAQ

Hvordan skaber IPW’s ledelsessystem værdi i min organisation?

IPW optimerer tidsstyring og arbejdsflow ved at samle alle processer og ledelsesrapportering i én integreret, digital platform. Ved at reducere mængden af papirarbejde og automatisere arbejdsgange får I en mere strømlinet daglig drift, færre fejl og mere tid til værdiskabende handlinger.

 

Kan IPW integreres med andre systemer og værktøjer, vi allerede bruger i vores virksomhed?

Ja, IPW Systems er designet til at integrere problemfrit med andre systemer og værktøjer, som din virksomhed allerede anvender. Det giver en mere effektiv udnyttelse af data og ressourcer, hvilket bidrager til bedre beslutningstagning og forbedret produktivitet.

 

Hvordan kan IPW hjælpe min virksomhed i ISO-certificeringsprocessen?

I ISO-certificeringsproicessen er det afgørende at have et digitalt kvalitetssystem, der er i overensstemmelse med standardens krav og som kan hjælpe med at effektivisere kvalitetsprocesserne og understøtte jeres mål for kvalitetsforbedring. IPW-systemet kan hjælpe med at skabe et solidt og brugervenligt fundament, når I skal opfylde ISO certificeringskravene for f.eks. ISO 9001, 27001, 45001, og flere. Mere om det her.

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.