Transparent

IPW ESG Overblik
– navigér i ESG-mål og overhold alle standarder

?

Har du kontrollen over ESG-mål og -rapportering?

IPW ESG Overblik sammensmelter ESG-proces og bæredygtighedsstyring i ét centralt system, og giver det fuldstændige overblik.

Er du udfordret på at få overblik – på en effektiv og gennemsigtig måde – over implementering af de bæredygtighedsrelaterede krav i det europæiske CSR-direktiv?

IPW ESG Overblik er et uundværligt værktøj til at navigere i mylderet af compliance- og rapporteringsstandarder og gøre det smidigt at nørde grøn omstilling, ESG-rapportering og bæredygtige værdikæder.

 

Effektivitet, transparens og risikostyring i ét samlesæt

Med tillægsmodulet opnår du en struktureret tilgang til ESG- og bæredygtighedsrapportering, og sikrer overholdelse af de europæiske standarder for virksomheders sociale ansvar.

Du holder styr på, i hvilket omfang ESRS bliver understøttet og er implementeret. Der kan oprettes handlingsplaner på de forhold, som endnu ikke er på plads. Og du kan integrere handlingsplaner for ESG-tiltag – med de procesbeskrivelser og registreringer, der understøtter dem.

 

Nøglefunktioner:

  • IPW ESG Overblik er en formularløsning, der beskriver standarder, oplysningskrav og datapunkter.
  • Oprettelse af bæredygtighedsemner og deres relationer til standarder og oplysningskrav
  • Klar oversigt over inkluderende og ekskluderende standarder og oplysningskrav
  • Væsentlighedsanalyse og implementeringsstatus på flere niveauer
  • Tildeling af ansvar med automatiske notifikationer for datapunkter og handlingsplaner
  • Formularer bindes sammen, så de understøtter tilgangsmåden i din organisation.
  • Fuld fleksibilitet i dataindsamling, både i IPW og andre applikationer.
  • Integration til Business Intelligence tool for dashboard på aktuel status.

 

 

Cirkulær-data_ESG

Datadrevet, cirkulær kvalitetsledelse

Få fuld kontrol ved at administrere ESG-initiativer og revisioner ét sted. Samlede, pålidelige data sikrer rettidig fremdrift i enkeltpunkter, realisere forbedringspotentialer og rapportere om centrale KPI’er for bæredygtighedsindsatsen.

Transparens i bæredygtig forretningsadfærd

Oplev gennemsigtighed i implementeringen af ESG-tiltag og rapportering om ESG- og udviklingsmål. Synligheden skaber en stærk sikkerhedskultur, opbygger tillid blandt interessenter, og demonstrerer engagement i ansvarlig forretningspraksis.

risikostyring_ESG

Effektiv risikostyring

Identificér manglende implementering af relevante datapunkter og oplysningskrav. Processer strømlines med ensartede risikovurderings- og evalueringsmetoder, der følger governance i ESG, og gør forbedringshandlinger og krisehåndtering let tilgængeligt for medarbejdere.

“IPW ESG Overblik har betydet alt for vores arbejde med bæredygtighed. CSRD og ESG er en kæmpe opgave, og der findes et hav af værktøjer, men med ESG-modulet arbejder vi i samme system, som vi bruger i kvalitetsledelsen. Dermed er al data samlet ét sted.
 
Med 39 bæredygtighedsspørgsmål (Sustainability matters), 82 oplysningskrav (Disclosure requirements) og mere end 1100 mulige data punkter, som er potentielt relevante for os. ESG-modulet er et solidt værktøj til at lave virksomhedsanalyse, navigere gennem alle steps og skabe overblik, så vi nu har en konkret plan for bæredygtighedsmål at arbejde ud fra.
 
En anden uvurderlig fordel er muligheden for at tilpasse løsningen specifikt til vores forretning og samtidig overholde alle krav. Jeg er ikke i tvivl om, at det letter vores arbejdsprocesser på ESG.”

 

Eric Clausen, Head of ESG and Quality, FREJA

Hold styr på implementering af ESG-standarder og interne politikker

Det europæiske direktiv om CSR (Corporate Sustainability Reporting) refererer til EU’s bestræbelser på at fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Dette direktiv forpligter visse store virksomheder til at offentliggøre oplysninger om sociale, miljømæssige og menneskerettighedsrelaterede forhold i deres virksomhedsrapportering. Formålet er at øge åbenheden om, hvordan virksomheder forvalter deres sociale og miljømæssige forpligtelser.

Til at understøtte implementering af CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er der udviklet 12 ESR Standarder (European Sustainability Reporting Standards), som skal sikre, at virksomheder i EU rapporterer sammenlignelige og pålidelige bæredygtighedsoplysninger.

De 12 ESRS dækker over 81 oplysningskrav (DRs), der sammen indeholder cirka 1.100 datapunkter (DPer).

Alt det kan være en standard-labyrint at manøvrere rundt i. Så nu har vi gjort det enkelt: Modulet IPW EGS Overblik binder det hele sammen i et centralt system, og giver et komplet helhedsbillede af organisationens ESG- og bæredygtighedsperformance.

Inspiration til ESG-arbejdet?

Læs Senior Solution Specialist Anton Weijsenfelds bud på, hvordan du tackler ESG-arbejdet.

Dit navn(Påkrævet)
bool(false)

Inspiration til ESG-arbejdet?

Læs Senior Solution Specialist Anton Weijsenfelds bud på, hvordan du tackler ESG-arbejdet.

Dit navn(Påkrævet)