Transparent

Hvordan minimerer I konsekvensen af nærved-ulykker?

?

Nærved-Ulykke Formular
– skaber

Nærved-Ulykke Formular etablerer en effektiv tilgang til systematisk registrering og håndtering af nærved-ulykker.

Nærved-ulykker er som tikkende bomber, der kan udløses og forårsage alvorlige ulykker. De fleste virksomheder er derfor naturligt interesserede i at prioritere sikkerhed, forbedre arbejdsmiljøet og forhindre fremtidige ulykker:

 

Opfylder vi interne mål om forebyggelse af ulykker? Overholdes alle lovmæssige krav?
Hvordan skaber vi en stærkere sikkerhedskultur? …

 

Med Nærved-Ulykke Formular har du alt, hvad du behøver for at indfri jeres målsætninger om at forhindre ulykker og forbedre sikkerheden. Formularen giver hurtig og let adgang til registrering af nærved-ulykker, analyse, opfølgning og kontinuerlig overvågning på implementerede foranstaltninger.

 

Du får samtidig et robust afsæt for kommunikation og rapportering til relevante interessenter – herunder ledelse og medarbejdere – så alle er opdaterede om potentielle risici og løbende sikkerhedsforbedringer.

 
  • IPW Nærved-Ulykke Formular er baseret på best practices i IPW Formular, og kan tages i brug med det samme.
  • Løsningen kan udgives i IPW’s brugerflade IPW Polaris eller linkes til fra andre systemer.
  • Løsningen er et tillægsmodul i IPW Formular

100% tilpasset din virksomhed

Nem og enkel måde at etablere et skræddersyet, dynamisk rapporteringssystem på nærved-ulykker. Systemet kan tilpasses og udvikles kontinuerligt i takt med virksomhedens behov og ændringer i risikomiljøet.

Synlige behandlingsprocesser

Klar ansvarsallokering for behandlingen af dataindsamling og overblik over registrerede nærved-ulykker. Nærved-Ulykke Formular synliggør mønstre og tendenser, som kan hjælpe med at forudsige alvorlige ulykker og evaluere effektiviteten af sikkerhedsforbedringer.

Læring og vidensdeling

Nærved-Ulykke Formular sikrer vidensdeling, og inspirerer medarbejdere, der er tilknyttet virksomhedens arbejdsmiljøarbejde – ikke mindst de fremtidige. Vigtig læring fra farlige hændelser bibeholdes i arbejdet med nærved-ulykker, når stafetten gives videre.

Workflow: Fra registrering til vidensdeling

 

Den basale registrering

Start med at registrere de grundlæggende oplysninger om, hvad der skete, hvor og hvornår. Det er også muligt at registrere al relevant støttemateriale. Billeder af ”gerningsstedet”, det potentielt farlige element eller andet, der kan støtte den videre behandling.

 

Behandlingen af nærved-ulykker

Den valgte behandler tager sig af sagen, og analyserer nærved-ulykken, finder årsager og kommer med forslag til både forebyggende og korrigerende initiativer.

 

Opfølgning på tiltag

Når opfølgning er nødvendig, går sagen videre til at afvente opfølgende behandling.

 

Dokumentation og vidensdeling

Når den enkelte hændelse er færdigbehandlet, tjener registreringen to formål:

  • At fungere som dokumentation overfor Arbejdstilsynet.
  • At være både vidensdeling og fremtidig inspiration for medarbejdere tilknyttet virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

 

Notifikationer

Al sagsbehandling opnår sit fulde potentiale, hvis der også sendes notifikationer til relevante medarbejdere, når sager registreres og vigtige datoer nærmer sig. Det kan fx være:

  • Information til arbejdsmiljøledelsen og den valgte behandler om, at nærved-ulykken er registreret.
  • Påmindelse til den ansvarlige 14 dage før opfølgningsdatoen.
  • Information til ledelsen om opfølgningen.

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.