Transparent

ISO 9001 stiller krav til dit kvalitetssystem

?

ISO 9001-certificering

Implementeringen af ISO 9001-certificering er en omfattende proces, der kræver grundig planlægning, engagement fra ledelsen og medarbejdernes samarbejde. Så før du som kvalitetsansvarlig kaster dig ud i certificeringsprocessen, er det vigtigt at forstå, hvad det indebærer. Hvordan du bedst håndterer det. Og hvad du skal forholde dig til omkring virksomhedens kvalitetssystem.

 

Så hvorfor er ISO-certificering gået hen og blevet vigtig?

En kraftig drivkraft er naturligvis, at virksomheder mødes af stadig flere krav, ikke mindst lovkrav og en klar tendens til øget ESG rapportering. ISO-certificering handler imidlertid ikke kun om at opfylde regler og standarder. Det handler også om at skabe værdi for din virksomhed – fx:  

 • Forbedret kvalitet
  ISO 9001 fokuserer på at identificere og løse kvalitetsproblemer, hvilket fører til færre fejl og højere kundetilfredshed.
 • Øget effektivitet
  ISO 9001-standarden tvinger virksomheden til at optimere processer, hvilket fører til reducerede omkostninger og øget produktivitet.
 • Bedre konkurrenceevne
  Flere og flere virksomheder kræver, at deres leverandører er ISO 9001-certificerede. Det giver adgang til nye markeder og muligheder.

Sådan optimerer du ISO-certificeringsprocessen

– Trin for trin

For den kvalitetsansvarlige dækker de herlige navne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001 imidlertid over natlige spekulationer og en ikke undselig mængde tålmodighed. Overvej følgende steps til at komme godt igennem en certificering:

 • Opstart:
  Start med at identificere den relevante ISO-standard baseret på din virksomheds behov. Undersøg grundigt alle krav i den valgte standard.
 • Hvis-vi-nu-gør-sådan-plan:
  Lav en detaljeret plan på opgaver, deadlines og ansvarlige for processen. Certificeringsteamet bør omfatte medarbejdere fra forskellige afdelinger for at sikre en bred dækning af virksomhedens aktiviteter.
 • Tilpasning af processer:
  Evaluer virksomhedens eksisterende processer og identificer områder, der skal tilpasses for at opfylde standardens krav. Udpeg ansvarlige for at håndtere specifikke processer og opgaver.
 • Dokumentation og registrering:
  Opret procedurer, politikker, manualer og registreringer i overensstemmelse med standarden. Etabler et system med dokumentstyring og sporbarhed til at håndtere al dokumentation.
 • Implementering og træning:
  Gennemfør de nødvendige ændringer i processer i hele organisationen.
  Sørg for, at medarbejderne forstår ISO-standarden og de ændrede processer.
 • Intern audit:
  Foretag regelmæssige interne audits for at evaluere overholdelsen af standarden og identificere områder, der kræver forbedring.
 • Ekstern audit:
  Når du er klar, inviterer du en akkrediteret tredjepartsauditor til at udføre en ekstern audit for at vurdere virksomhedens overholdelse af ISO 9001 krav. Hvis I består, bliver din virksomhed ISO-certificeret.
 • Kontinuerlig forbedring:
  Brug resultaterne fra audits til at iværksætte rettidig implementering af forbedringer, og sørg for, at virksomhedens kvalitetssystem løbende opdateres for at forblive i overensstemmelse med standarden.

Hvad skal du kræve af dit kvalitetssystem, når virksomheden ISO-certificeres?

Lad det være sagt og kraftig understreget: Når I skal opfylde ISO certificeringskravene, er det afgørende at have et digitalt kvalitetssystem, der er i overensstemmelse med standardens krav. Systemet skal også hjælpe med at effektivisere kvalitetsprocesserne og understøtte jeres mål for kvalitetsforbedring.

 

I sidste ende er implementeringen af ISO-certificering en kontinuerlig proces. En proces, der kræver vedvarende engagement. Og et evigt skridt på vejen til vedvarende optimering.

 

 

IPW understøtter ISO certificering og kontrol:

 • Sikker dokumentstyring
  Håndtering af al dokumentation OG sporing af ændringer
 • Registreringsstyring
  Let at oprette, opdatere og vedligeholde
 • Processtyring
  Definition og administration af samtlige kvalitetsprocesser
 • Afvigelseshåndtering
 • Identifikation, korrektion og implementering af forebyggende handlinger
 • Intern og ekstern uditsporing
  Planlægning, gennemførelse og rapportering
 • Risikostyring
  Vurdering og håndtering af risici i processer
 • Kompetencestyring
  Nem styring af medarbejderkompetencer
 • Avanceret rapportering og analyse
  Nem adgang til brug i business intelligence systemer, fx PowerBI

Mere inspiration om ISO certificering og råd til ledelsessystem?

 

Hop til artiklen “Gør ISO certificering til din bedste allierede“, hvor certificerings-eksperten Dennich Sørensen fra Valcert giver sine råd til, hvordan du skaber værdi for din virksomhed med ISO certificeringer.

bool(false)

ISO 9001 certificering

Hop til denne artikel, hvor certificerings-eksperten Dennich Sørensen fra Valcert giver sine råd til, hvordan du skaber værdi for din virksomhed med ISO certificeringer.