Transparent

Bæredygtig konkurrencekraft bygger på transparens, ansvarlighed – og et ekstraordinært veludbygget ledelsessystem

?

Det digitale ledelsessystem.
Den vigtigste brik i hele dit IT-landskab.

Vi er i en teknologisk brydningstid, hvor det digitale ledelsessystem skubber bag på den transformationsrejse, alle virksomheder er på. Vi leder efter bedre ressourcestyring, bedre beslutningsgrundlag, og samtidig er vi ved at erkende, at de efterprøvede måder at gøre ting på, begynder at halte.

 

Kan vi træffe beslutninger som før klimaudfordringerne? Ikke helt. Kan vi overskue konsekvenserne af AI? Ikke helt. Også et stigende antal regulative krav presser på, og selvom vi måske endnu ikke er klar over, hvor store forandringerne er, så er de i et industrihistorisk perspektiv slet og ret enorme.

Så: Der er behov brug for ledelsessystemer, der kan åbne døren til løbende forbedring og afstikke en udviklingsretning. En centraliseret samarbejdsplatform på procedurer, politikker, afvigelser, reklamationer, kompetencestyring, overvågning af kundetilfredshed, intern audit og ledelsesevaluering.

 

Men det kan også være meget andet og mere end det. I IPW får du præcis det ledelsessystem, du gerne vil have det til at være. Du har kontrollen og friheden til at udbygge systemet, så det forbliver relevant for brugerne – uden at være afhængige af IPW.

 

Vælg den softwarepakke, I har brug for: IPW Standard, IPW Plus, IPW Premium 

6 strategier, når du vælger ledelsessystem:

  • Tal med referencer – gerne indenfor din egen branche.
  • Invitér softwareleverandører til test på konkrete funktioner og brugssituationer.
  • Validér, at systemet kan håndtere alle standarder og lovkrav, og at det kan integreres til øvrige systemer.
  • Undgå brugerlicenser – det kan begrænse en relevansbaseret adgang for de enkelte brugere.
  • Vær nysgerrig på, hvad systemet også kan. Detaljer kan være det, der gør det interessant for medarbejderne.
  • Vælg et skalérbart system, I kan vokse med og selv kan udbygge, så det forbliver relevant for brugerne.

Så hvad er forskellen på et ledelsessystem og kvalitetsledelsessystem?

Et kvalitetsledelsessystem samler processer, procedurer og dokumenter, der er relateret til kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljømiljøledelse – fx registrering af nærvedulykker, afvigelser og korrigerende og forebyggende handlinger.

 

Et ledelsessystem samler data på tværs af systemer: Kvalitetsledelse, leverandørstyring, kontraktstyring, opgavestyring, kompetencestyring etc. Det omfatter også information, som før lå sære steder på drevet, i glemte mail-tråde … eller ingen som helst steder, fordi der var tale om mundtlige overleveringer. Den slags, der kaldes ‘Så’n er det baer’ herovre i Jylland.

Nyt ledelsessystem!
Men vil medarbejderne bruge det?

Vi ved alle, at mennesker går forskelligt til forandringer. Der er ikke meget, der harmonerer så dårligt som modvillige medarbejdere og ny teknologi, og man kan konstatere, at mange IT implementeringsprocesser ikke går helt så glat, som man havde håbet.

 

Her er, hvordan du sikrer en implementering, ingen bliver uvenner over – og en løsning, der rent faktisk bliver anvendt:

1# Tag medarbejderne med på råd og giv dem indflydelse på opbygning af struktur og løbende tilretning.

2# Læg vægt på brugervenlighed. Ledelsessystemet skal være let at bruge og forstå for alle brugere, uanset deres tekniske færdigheder.

3# Sæt ressourcer af til at skubbe systemet helt ind i organisationen.

4# Start op i en afdeling, hvor medarbejderne forventes at forholde sig kritisk. De får vognen til at rulle og bliver gode ambassadører.

5# Implementér systemet løbende, efterhånden som områder af løsningen er klar til det.

6# Skab løbende awareness– Tal jeres ledelsessystem op og synliggør tiltag på forsiden, så medarbejderne altid kan se, hvor langt I er. 

Det digitale ledelsessystem, du har ventet på!

”Oprindeligt brugte vi IPW som et kvalitetsstyringssystem. Så byggede vi hele paletten på, både miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Nu har Hydrema to – og kun to – systemer: Vores ERP og IPW.”

Jesper Hvid Richter, Hydrema Group

 

”Næsten alle vores processer er viklet ind i IPW på én eller anden måde. Kvalitetsledelse, projektstyring, opgavestyring etc. er samlet i ét system – i stedet for specialiserede IT-værktøjer til hver opgavetype.”

Henrik Gudme, Vestergaard Company

Nyt ledelsessystem?

Få sparring fra en erfaren rådgiver inden du beslutter dig. Start med en indledende snak på telefonen.