Transparent

Analyse og afvejning af risici på HACCP-principperne

?

IPW HACCP

Sæt dig på førersædet på alle risici-trin i produktionen af fødevarer – fra modtagelse af råmaterialer og til slutprodukterne når forbrugeren.

Syv principper bag HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) er internationalt anerkendt som et redskab til risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter for fødevaresikkerhed. Selve HACCP analysen er en komplet gennemgang af alle processer i produktionen af fødevarer.

 

Så nemt kan HACCP principper håndteres.

Med IPW HAACP får du håndfast hjælp til at identificere de kritiske styringspunkter, fastlægge kritiske grænser, etablere procedurer til overvågning og verifikation – og ikke mindst: Fastlægge de afhjælpende foranstaltninger, der skal bruges, når de kritiske grænser ikke er opfyldt. 

Det lyder kompliceret. Det er det ikke. Fokus er netop enkelhed og nem publicering af de udførte risikoanalyser og den tilhørende HACCP-plan, så alle medarbejdere har let adgang til allerede identificerede risici.

 

Nøglefunktioner:

 • Alle risikoanalyser samles i én database med nem søgning på tværs.
 • Kontrolleret oprettelse/redigering – auditrail og sikring af korrekt udfyldelse
 • Kobling til flowchart og registreringsprocedurer giver let tilgang til dokumentreferencer.
 • Autogenerede rapportvisninger med visuelt overblik for brugerne. Og du slipper for at bruge tid på dokumentopsætning.
 • Klart og realistisk overblik over alt, hvad der kan gå galt i fødevareproduktionen.
 • Enkel håndtering af risikovurdering, kritiske kontrolpunkter, kritiske grænser, overvågningsprocedurer, korrigerende handlinger og dokumentation.
 • Let adgang for alle medarbejdere til allerede identificerede risici.

De 7 principper bag HACCP:

 

 1. 1. Gennemfør en risikoanalyse
  Afklar, hvad der kan gå galt. Hvad kan I gøre for at undgå det?
 2. 2. Find kritiske kontrolpunkter
  Hvor skal der i særlig grad holdes øje?
 3. 3. Definér de kritiske grænser  
  Hvad er de kritiske grænser for acceptable/uacceptable forhold?
 4. 4. Opsæt et system for overvågningsprocedurer  
  Hvilke procedurer skal der til for at overvåge kritiske kontrolpunkter – hvornår.
 5. 5. Fastlæg korrigerende handlinger
  Hvad skal der ske, hvis de kritiske kontrolpunkter ikke er opfyldt?
 6. 6. Etablér procedurer for verifikation
  Hvordan kan I bedst kontrollere, at jeres HACCP-system fungerer?  I
 7. 7. Lav dokumentation
  Dokumentér jeres egenkontrol på, at HACCP-principperne er fulgt. 

Nemt vedligehold med IPW HACCP

Vi havde brug for et system, der gjorde det muligt at styre kvalitet og fødevaresikkerhed på en mere simpel måde, der samtidigt var nem at vedligeholde,” fortæller Vivi Nielsen, Kvalitetschef fra Dava Foods – det tidligere Hedegaard Foods.

 

Læs hele artiklen her

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.