Transparent

Hvilke kompetencer
har I brug for om to år?

?

IPW Kompetencestyring
– Intelligent mapping af funktioner, viden, erfaring og uddannelse

IPW Kompetencestyring synliggør kompetencehuller, og bringer oversete ressourcer i spil – helt ud i den praktiske dagligdag.

Hvilke kompetencer bør vi udvikle på hos medarbejderne? Og hvilke kompetencekrav skal vi have, når vi ansætter nye? For at svare på det – og for at opfylde normkrav i fx ISO-certificering – er det nødvendigt at have klarhed over de nuværende ressourcer.

Med IPW Kompetencestyring får du det fulde overblik over alle medarbejderes ansættelsesforhold, faglige kompetencer, specielle kvalifikationer og certifikater.

Du holder også nemt styr på udleverede effekter, som fx nøgler, skab, telefon, PC, bil og sikkerhedsudstyr.

Samlet set har du elastik i de tre helt store markører for fremsynet kompetencestyring:

1. Kompetencekrav i forhold til strategi, lovkrav og standarder.

2. Visning af jeres reelle kompetencer: Hvad kan dine medarbejdere.

3. Indsigt i, hvor I har behov for indsatser.

Nøglefunktioner

  • IPW Kompetencestyring består af sammenkædede tabeller, der afspejler den enkelte medarbejder.
  • Tabeller omfatter oplysninger om titel, funktion, adresser, bank, stedfortræder, beføjelser, kurser, uddannelse og udleverede effekter.
  • Adgang til at vedhæfte relevante dokumenter som fx ansættelseskontrakt
  • Søgefunktion gør det muligt at sammensætte kompetente teams omkring det enkelte projekt, ordre og afdeling.
  • Kan integreres til ERP-system for at sikre lokal opdatering af medarbejdernes stamoplysninger.

Synliggørelse af ressourcer

Saml al information om den enkelte medarbejders kompetencer og ressourcer ét sted. Du har klarhed over, hvilke medarbejdere, der har den nødvendige baggrund for at håndtere maskiner/udstyr/processer – og på hvilket niveau, de er godkendt til disse.

Fremsynet rekruttering og kompetenceløft

Øg sandsynligheden for at rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere med en faktor meget stort tal. Du får et uvurderligt værktøj til at udfylde kompetencehuller i forhold til de konkrete behov, som I har i de enkelte afdelinger og hos den enkelte medarbejder.

Strategisk tilgang til kompetencestyring

Kompetencekrav kobles med dokumentation for, at I som organisation tager stilling til at ansætte og uddanne, så I hverken har over- eller underkvalificerede medarbejdere. Ansvar for kompetencemapping kan du skubbe ud til afdelingsledere fremfor HR (En positiv proces for ledere og medarbejdere).

”Hurtigt overblik over medarbejdernes funktioner, kompetencer og kompetenceniveau.”

Kompetencemapping giver overblik over alle interne ressourcer i din organisation

Hvem har hvilke kompetencer? Hvilke kompetencer har vi behov for at udvikle nu og i fremtiden? Og hvordan sikrer vi dokumentation på de kompetencekrav, der ligger i vores strategi, og/eller som lovkrav og standarder definerer? 

IPW Kompetencestyring kombinerer hårde faglige kompetencer med beskrivelse af kompetencekrav og synliggørelse af kompetencehuller, som skal dækkes.

Eksempel: Hvis vi har målet om at få flere medarbejdere, som har truckcertifikat – hvordan arbejder vi så med det, og hvorfor er det, vi vil have flere medarbejdere med truckcertifikat?

IPW Kompetencestyring skal ikke ses som et direkte HR-værktøj – men som et redskab til at styre, synliggøre og målrette, hvordan medarbejdere forventes at være en del af forretningsmodellen.

Med andre ord: I ved, hvad I har, hvad I mangler, og hvad I skal udvikle på.

 

 

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.