Integration

Integration til dit ERP-system

IPW’s løsninger er et rigtig godt supplement til dit ERP-system. Ingen årlige brugerlicenser!

IPW’s platform stiller en række redskaber til din rådighed for elektronisk rapportering. Du kan vælge mellem standardløsninger eller selv udvikle de nødvendige indberetningsformularer inklusiv workflow.

Alle vore løsninger er udarbejdet i vores platform, IPW METAZO. Den er specielt udviklet med henblik på integration med dit økonomisystem (ERP) og andre tredjeparts datakilder. Filosofien bag IPW METAZO er netop at udnytte allerede eksisterende data til at skabe konkurrencemæssigt forspring for vore kunder. En række af de arbejdsprocesser i virksomheden som i virkeligheden ikke skaber værdi, men kun er omkostningskrævende, kan således undgås.

Det er et forhold, der i særlig grad gælder nogle reklamationssystemer.

Vi kan integrere direkte med systemer baseret på Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, mySQL, PostgreSQL samt alle systemer der understøtter tilgang via ODBC, hvilket omfatter alle gængse ERP systemer.

Vi kan ligeledes basere vores datatilgang på filbaserede lagre som CSV-filer, Excel-filer, Access-databaser o.lign. Endelig har vi mulighed for at udforme integration baseret på mere avancerede teknikker som Remote Procedure Calls (XMLRPC, SOAP) eller ved præsentationsmæssigt at indlejre oplysninger i et præsentationslayout som stammer fra andre brugerflader.

I forbindelse med vores kunder har vi erfaring med integration til:

  • Axapta (Dynamics AX)
  • Navision (Dynamics NAV)
  • Concorde XAL
  • SAP
  • Movex
  • ASPECT 400
  • MAPICS
  • P4
  • DC4
  • SharePoint

Integration kan ske direkte til datakilden der indeholder de ønskede data. Denne tilgangsvinkel er især interessant, hvis vi alene tilgår data for læsning i eksempelvis ERP systemer. Ved mere kompleks tilgang, hvor der også skal leveres data tilbage til ERP systemet, aftales ofte en passende snitflade mellem de to systemer, således at data kan udveksles uden at give problemstillinger omkring opdatering, videreudvikling m.v. af de implicerede produkter.

Ofte anvendes der kombinationer af forskellige integrationsteknikker, således at data, der er forholdsvis statiske (fx kundekartotek, vareregister m.v.), overføres mellem de to systemer 1 gang i døgnet, mens der for hurtigt skiftende data (fx lagerbeholdning, restordreoversigter m.v.) udformes en snitflade, hvor IPW METAZO kan tilgå data direkte i et ERP system, med henblik på præsentation af informationerne for brugeren.

Ved senere udvikling af nye, supplerende løsninger i IPW METAZO, skal der alene foretages en udvidelse af den eksisterende integration. Det indebærer sikkerhedsmæssige såvel som økonomiske fordele for jer. Også i de tilfælde, hvor (hele eller dele af) det underliggende ERP udskiftes, f.eks. et økonomisystem, er det alene i integrationens tabeller, der skal foretages ændringer. Brugerfladen bibeholdes – det vil sige at dine medarbejdere og dine kunder (hvis de har adgang) ikke skal til at vænne sig til en ny løsning.

Vi har gennem årene opnået stor erfaring i anvendelse af mange kombinationsløsninger, for at passe ind i ethvert netværkssetup og sikkerhedspolitik.

System support Spørgsmål til produkter mm.