Transparent

Hold øjnene på bolden

?

Løbende sparring

Rådgivning om opbygning før GO Live og gennemsyn, når du har været i gang.

Når du arbejder med din virksomheds kvalitetsledelse, har det stor værdi at have en sparringspartner i ryggen, så du ved, du løber den rigtige vej:

Har du fået opbygget en god dokumentstruktur, som er let at overskue og vedligeholde? Er der fejl i formularerne? Er der ulogiske ting, der spænder ben for brugeroplevelsen? Går notifikationerne ud til de rigtige medarbejdere?

IPW-konsulenterne har et helhedsbillede af jeres samlede løsning og mulige konfigureringer. De er altid tilgængelige, og hjælper dig på den anden side af tvivl og dagligdagsudfordringer.

Under opbygning af systemet har mange gavn af en fast dialog med deres IPW-konsulent en gang om måneden.

 

Løbende sparring med din IPW konsulenthjælp skaber værdi, når …

 • Strukturering af Polaris
  I har været på introkursus i IPW Polaris, og skal i gang med at opbygge en god og gennemtænkt struktur.
  I vil gerne have sparring på good practise for, hvordan og hvad I skal tage højde for.
 • Opbygning af formular
  I har været på introkursus i IPW Registrering, og vil i gang med at bygge formularer.
  Men formularerne er relativt tekniske, og skal måske tale sammen med andre formularer.
  I vil også have klare afgrænsninger for, hvem der kan og skal hvad i de forskellige stadier.
 • Gennemsyn af nye formularer
  I er godt på vej med at bygge formularer, men vil have et par ekstra øjne på til at rette fejl
  og tjekke det overordnede flow – stadier, brug af knapper, ansvar, profiler m.m.
 • Omstrukturering af formularer
  Du vil have en systemgennemgang af, om noget kan gøres anderledes – opbygning, felttyper, ansvar, stadier –
  og have forslag til mærkbar forbedring. Er der specifikke ting, I skal være opmærksomme på?
 • Opsætning af datavisualisering/PowerBI
  Du vil sikre, at formularer er tilpasset og forbundne, så I har det bedste grundlag for dataopsamling, datavisualisering og analyse af IPW-data.
 • Find fem fejl
  Du er udfordret på noget funktionsmæssigt, du ikke kan få til at virke – og som du ikke ved, hvordan du tackler.
 • Små vedligeholdelsesopgaver
  Du vil allerhelst samle til bunke med diverse vedligeholdelsesopgaver,
  der skal fikses (for eksempel bygge eller rette en enkelt formular) – ikke mindst fordi du har erkendt,
  at det koster langt færre klip at samle sammen end at ringe på må og få.
 • Månedligt statusmøde
  Du vil have et kort, skemalagt statusmøde en gang om måneden (måske online), hvor vi tager pulsen
  på projektet eller opgavebunken, får clearet bunken af småopgaver, giver gode råd, motiverer og holder dampen oppe.

 

 

bool(false)

Ønsker du målrettet rådgivning og sparring på netop din løsning?

Vi hjælper dig gerne med at finde den håndsrækning, der får dig bedst videre.