Transparent

Er det risikofrit
at indberette kritik?

IPW Whistleblower

– 100% anonym indberetning

IPW Whistleblower gør det trygt for medarbejdere at rapportere uregelmæssigheder – selv hvis de oplever en intern frygtkultur.

Det er aldrig rigtig positivt at indberette ulovlige eller uetiske aktiviteter i den virksomhed, man arbejder i. Men IPW har udviklet en digital whistleblowerordning, som ansatte trygt og anonymt kan benytte, hvis de har ubehagelige oplevelser på arbejdspladsen.

Formularen, der er en integreret del af IPW Formular-løsningen, gør det nemt for medarbejderen at rapportere hændelser som svig og bedrag, krænkelsessager, dårlig ledelse, overtrædelse af arbejds- og miljølovgivning, uforsvarligheder i produkttilblivelsen og meget andet.

Kort sagt afsløringer, hvor den afslørende medarbejder kan frygte konsekvenserne for sin egen stilling.

Whistleblowerfunktionaliteten adskiller sig fra det øvrige IPW system ved, at en del informationer ikke registreres, så der opretholdes fuld anonymitet om registreringerne.

 

  • IPW Whistleblower er en særskilt indbygget formular til whistleblowerfunktionalitet.
  • En registrerings oprettelsestidspunkt og ændringstidspunkt vil ved oprettelse blive sat til dags dato, klokken 00:00:00.
  • Der modtages ikke en notifikation ved oprettelse af en registrering i whistleblowerformularen.
  • IPW Whistleblower imødekommer EU’s direktiv om whistleblowerordninger.

Fuld anonymitet*

Spar alle for unødvendige spekulationer. Medarbejdere kan rapportere anonymt og komfortabelt i IPW Whistleblower. Der er ingen registrering af, hvem man er – medmindre man selv vælger at udfylde kontaktinformationer.

Ingen sporing

Indberetninger registreres hverken på tid eller IP og er 100% usporbart. Registreringen kan derfor ikke udledes fra, hvem der har været logget ind i virksomhedens øvrige systemer på samme tidspunkt.

En tryg arbejdsplads

IPW Whistleblower får vigtige uregelmæssigheder frem i lyset, og bidrager til at opdage og forebygge problemer. Det fremmer en åben og transparent kultur, som styrker medarbejdernes tillid til ledelsen.

*Et lille OBS!

IPW Whistleblower garanterer registranten anonymitet i registreringen i IPW-løsningen. IPW kan ikke sikre mod, at der andre steder i virksomheden etableres overvågning, som kan afsløre, hvem der har foretaget en registrering i whistleblowerformularen – fx gennem overvågning af netværkstrafik eller kameraer, der optager, hvad man laver.

På IPW-løsninger drevet på kunders egne servere er det ikke teknisk muligt at sikre mod, at personer med adgang på systemadministratorniveau til serveren kan modificere direkte i databaseregistreringer og påvirke det registrerede. Det vil i praksis kun kunne forhindres ved at placere driften hos tredjepart.

Personer med direkte databaseadgang, fx gennem ODBC, vil kunne læse alle registreringer direkte i databasen – medmindre adgangsrettighederne for ODBC-adgangen ændres. ODBC-adgange er normalt sat op til ikke at kunne skrive i databasen.

IPW yder ikke juridisk bistand omkring overholdelse af whistleblowerdirektivet, som omfatter meget mere end etablering af en indberetningsformular. Direktivet stiller krav til processen, behandlere og feedback, og kræver fx også mulighed for mundtlig indberetning.

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.