Transparent

Læst og Forstået-kvittering
– din sikkerhed for, at medarbejdere modtager central information

?

Ser dine kollegaer al vigtig info?

Indhent dokumentation for, at centrale procedurebeskrivelser rent faktisk bliver læst af relevante medarbejdere.

Hele organisationens kvalitetsledelse hviler på én overordnet forudsætning: At alle efterlever internt vedtagne procedurer og forretningsgange. Fordi hvis alle ikke gør det, kan den samlede værdikæde hurtigt blive virkelig udfordret.

Med Læst og Forstået-kvittering får du et overskueligt og nemt tilgængeligt værktøj, der på det enkelte udvalgte dokument efterspørger en kvittering fra brugere, som du vurderer, er relevante.

Herefter giver brugerne aktivt tilsagn om, at de har set og forholdt sig til den seneste, nye revision. 

I nogle tilfælde, fx ved audit og certificeringer, kan du også have brug for dokumentation for, at centrale procedurebeskrivelser og publicerede ændringer vitterligt er blevet læst af de medarbejdere, som skal bruge dem.

Nøglefunktioner

  • Valgte, relevante brugere får en påmindelse om ny version via e-mail.
  • Brugerne får vist ændringslog på dokumentrevision.
  • Tydelig markering af ’Kvittér for’.
  • Kvitteringsfunktionen er kædet sammen med feltet ’Relevant for’ på de enkelte dokumenter.
  • Rykkerfunktion med rykkermails til brugere, som endnu ikke har kvitteret for at have læst og forstået dokumentet.

Enkelt at kvittere

Du vælger selv på det enkelte dokument, at nogle brugere skal kvittere for, at alle nye versioner er læst og forstået. De relevante brugere får en påmindelse om at reagere – og du får nem opsamling af Læst og Forstået-kvitteringer.

Let at tackle flaskehalse

Det fremgår tydeligt i toppen af et dokument, om der er kvitteret eller ej. Du har overblik over, hvem og hvor mange, der mangler at kvittere. Og du har mulighed for at sende rykkere til dem, som ikke har taget aktion.

Dokumentation ved audit

Med brugernes bekræftelse har du dokumentation på, at de har modtaget og forholdt sig til, hvad ændringen i en central instruktion går ud på. Dette er et krav ved en række mærkninger og certificeringer.

”… Vi byggede selv skelettet med opsætning af menuer, og rykkede alt over fra det gamle system. Herfra tager vi ét dokument ad gangen. Hvis dokumentet stadig er aktuelt, opdaterer vi det, og sender ud til alle brugere med ‘Læst og Forstået’.”

 

Tommy Oldenburg Christensen, Head of Quality
Koatek A/S

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.