Transparent

Nem registrering og håndtering af forbedringsforslag

?

IPW Forbedringsforslag

IPW Forbedringsforslag er en standardformular, som gør registrering og håndtering af forbedringsforslag nemt og overskueligt.

Formular med styret sagsbehandling:

  • Automatisk email besked til behandler ved oprettelse og rundsending til anden behandler.
  • Giver overblik over registrerede forbedringer og klar ansvarsallokering for beslutning og gennemførelse
  • Statistiksøgning til synliggørelse af implementerede forbedringer samt opfølgning herpå
  • Løsningen er inkluderet i IPW Registrering
  • Løsningen kan redigeres og tilpasses i IPW Formular

Arbejdsflow for IPW Forbedringsforslag

Opret Forbedringsforslag

Her oprettes forbedringsforslaget og beslutningstager vælges. Valgte beslutningstager orienteres
via e-mail ved oprettelse og er hermed ansvarlig for den videre behandling.

Afventer beslutning

Beslutningstageren angiver prioriteten for implementeringen samt angiver ansvarlig for implementering og deadline.
Den ansvarlige orienteres via e-mail og er hermed ansvarlig for den videre behandling.

Sagen kan allerede her lukkes såfremt forbedringsforslaget afvises. I så fald orienteres opretteren via e-mail.

Afventer implementering

Den ansvarlige udfylder her, hvad der er implementeret og hvornår. Beslutningstageren fra tidligere orienteres
via e-mail og er hermed ansvarlig for opfølgningen.

Afventer Opfølgning

Her angives hvornår opfølgning har været foretaget og hvorvidt de implementerede ændringer har resulteret
i en reel forbedring.

Statistik

Til løsningen findes naturligvis listevisninger og statistik, der sikrer kundens ønskede overblik. Al data kan
eksporteres til Excel regneark for eventuel videre behandling.

 

IPW Forbedringsforslag kan redigeres og tilpasses i IPW Formular

 

 

 

bool(false)

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.