Transparent

Nem registrering og håndtering af kundereklamationer

?

IPW Reklamation

IPW Reklamation er en standardformular, som gør registrering og håndtering af reklamationer nemt og overskueligt.

Formular med styret sagsbehandling:

  • Automatisk email besked til behandler ved oprettelse og rundsending til anden behandler.
  • Giver overblik over registrerede kundereklamationer og klar ansvarsallokering for behandlingen.
  • Statistiksøgning til synliggørelse af registrerede kundereklamationer.
  • Løsningen er inkluderet i IPW Registrering
  • Løsningen kan redigeres og tilpasses i IPW Formular

Arbejdsflow for IPW Reklamation

Opret Reklamation

Her oprettes kundereklamationen og behandler af reklamationen vælges. Valgte behandler orienteres
via e-mail ved oprettelse og er hermed ansvarlig for den videre behandling.

Det er muligt at lave integration til kundens ERP-system mht. kunde- og varedata. Standardformularen inkluderer
opslag i løsningens inkluderede kundetabel, hvorfra oprettede kunder/leverandører kan vælges. Herved sikres
korrekt indtastning af kundedata som er nødvendig i forbindelse med statistikudtræk.

Behandling

Behandler af reklamationen beslutter hvorvidt der skal initieres en eller flere korrigerende/forebyggende handlinger
i forbindelse med afvigelsen. Er der tale om korrigerende/forebyggende handling som ønskes styret med ansvarlig
og deadline oprettes disse separat i fanebladet øverst på reklamationsformularen.

Så snart de korrigerende/forebyggende handlinger igangsættes kan behandlingen af selve kundereklamationen afsluttes,
da der så ikke vil være yderligere opfølgning herpå eftersom dette relateres til de igangsatte korrigerende/forebyggende
handlinger.

Det er også muligt at sende behandlingen videre til en kollega, såfremt der er behov herfor. Ansvaret for
behandlingen overgår således til den nye behandler.

Ved afslutning af behandlingen kan der sendes information omkring afgørelsen til relevante aktører.

Afventer implementering

Den ansvarlige udfylder her, hvad der er implementeret og hvornår. Beslutningstageren fra tidligere orienteres
via e-mail og er hermed ansvarlig for opfølgningen.

Statistik

Til løsningen findes naturligvis listevisninger og statistik, der sikrer kundens ønskede overblik. Al data kan
eksporteres til Excel regneark for eventuel videre behandling.

 

IPW Reklamation kan redigeres og tilpasses i IPW Formular

 

 

 

bool(false)

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.