Transparent

?

”IPW medvirker til at hente et tocifret millionbeløb hjem i prisreduktioner.”

Karin Skovhus, Kvalitetschef, Logistik/Q-manager

Coop Logistik

Hos Coop Logistik, som er et af Danmarks største distributionsnetværk, er vi på kort tid gået fra at være en logistikvirksomhed til en fødevarevirksomhed med fødevaresikkerhed som pejlemærke.

For at fastholde vores leverings- og servicegrad til lavest mulige totalomkostning har vi valgt IPW som et fælles driftsværktøj til hele logistik. Før lå dokumentation på fællesdrev, lokale PC’er, skuffer og skabe, Post it eller blev mundtligt overleveret. Der var ingen overordnet struktur på opbygning af dokumenter eller løbende vedligehold. Nu har vi et system, som minimerer ”velkommen på forsiden”- sager pga. sure smileys.

For os har og er implementeringen af IPW været en udviklingsrejse mod overblik, indgangskontrol og dataanalyse i yderste potens, ikke mindst kulturelt. I mange systemer skal du passe ind i kasser, men det gør virksomheder sjældent. Det, at vi selv kan definere rammen og bygge systemet op fra bunden, er en stærk force ved IPW. Et andet af vores helt store kriterier var brugervenlighed. Vi har 1.600 medarbejdere, som skal være på den her platform, så det skal være nemt og intuitivt. Prismæssigt må det også gerne være til at betale sig fra.

 

 

Kæmpe succes med registrering i Frugt- og Grøntkontrollen

Udfordringen er, hvordan man bygger et QMS til så mange afdelinger og mennesker. Og hvordan man sælger idéen ind til resten af organisationen. Min erfaring er, at man skal finde de rigtige superbrugere med forskellige funktioner og baggrunde og så bygge på dem. Find fx en medarbejder, der er modstander, som kan blive ambassadør. Det er med til at skabe er-det-bare-det-oplevelsen.

For os var første skridt vores indgangskontrol på frugt og grønt, som stopper afvigende produkter. Her henter 10 medarbejdere på to lagre nu et tocifret millionbeløb hjem i prisreduktioner via +40.000 elektroniske registreringer på årsbasis. Opsætningen af den del krævede kun en arbejdsdag sammen med IPW – så var vi live. Ting går i det hele taget lynende hurtigt ved IPW. Sender vi noget til support, får vi svar inden for få timer.

Dokumentationsplatform
for logistik

Strukturelt værktøj til sikring af, at Coop lever op til lovgivningskrav 24/7/365 (egenkontrol, økologi, TnT Tobak etc.).

+40.000 registreringer
i FG-kontrollen

Stikprøvetagning af mindst 70-75% af al varemodtagelse på ca. 2.700 paller frugt og grønt pr. dag, svarende til +65.000 registreringer årligt.

Effektive
arbejdsprocesser

Tydelig opgave- og ansvarsfordeling og dataopsamling for PowerBI. Alle medarbejdere tilgår informationer ét sted.

”IPWs store force er, at vi har ejerskab og selv kan bygge systemet op. Og så er det rigtig, rigtig brugervenligt – også administrativt.”

 

Karin Skovhus, Kvalitetschef & Logistik/Q-manager

Karin Skovhus om IPW…

 

 

 

Fra brandslukning til fremsynet fødevaresikkerhed

Flere kundehistorier?

Vi har hjulpet hundredvis af kunder i alle brancher.
Bliv ringet op og hør om nogle af dem, der ligner dig.