Transparent

“IPW har givet et faktabaseret overblik over interne og eksterne afvigelser.”

Niels Fabritius, Quality Manager, EC POWER A/S

EC POWER

Gennem de sidste år har vores markedsandele været stigende. Det har resulteret i en regulær og nødvendig kvalitetsledelsesrejse fra 0 til 100 på knap et år. Nu sigter vi efter en ISO-certificering.

I takt med et stigende salg – og dermed også indkøb – har vi oplevet flere afvigelser.
Afvigelserne har vi tidligere håndteret med en kreditnota og en tro på mavefornemmelsen. Vores vækst har imidlertid nødvendiggjort en stram kvalitetsstyring, så vi kan agere ud fra de registrerede interne- og eksterne afvigelser og lave korrigerende handlinger ud fra et mere faktabaseret grundlag.

Fleksibel kvalitetsledelse

Ambitionen for vores kvalitetsledelse har været, at det skal være et simpelt og levende system, hvor medarbejderne i produktionen står for at indtaste afvigelser. Jo mere de gør det, jo flere data bliver der registreret. At vi valgte IPW skyldtes flere ting, men vi har haft stor fokus på at få et system med fleksible templates, der kan tilpasses præcis til vores virksomhed. Systemet sikrer fremtidens vækst, og er ikke begrænset af fx betaling af licens pr. medarbejder.

Første del af rejsen har været leverandørafvigelser, håndtering af kundereklamationer og interne fejl som fx plukfejl og montagefejl. Vi har særligt måtte tage hånd om svingende leverandørkvalitet, og har nu en tæt og løbende dialog om fejl, spildtid og korrigerende handlinger ud fra fakta.

Senest har vi taget hul på procesbeskrivelser, og vi har fået leantavler i produktionen, som validerer, hvad der er produceret, og hvilke fejltyper vi har oplevet.
Næste skridt? Det bliver bl.a. konvertering fra papir til digitale tjeklister og registreringer af produktionsprocesserne. På længere sigt vil det være offline registrering til vores servicemontører, som tit opererer i kældre uden net forbindelse.
Deres data vil så blive uploadet, når de kommer op til deres bil og igen er online.

 


EC POWER har siden 1996 udviklet sig til den teknologisk førende producent af kraftvarmeanlæg i 3 – 80
kWel segmentet, og har leveret mere end 7.500 anlæg i knap 30 europæiske lande. Over 20 patenter
dokumenterer EC POWERs særlige innovationsfokus. EC POWER har hovedsæde i Hinnerup, og etablerede
i 2016 et teknisk træningsakademi i Berlin.

www.ecpower.eu

 

 

IPW Premium