Transparent

?

”Forventningerne til IPW var høje
– og de er blevet indfriet.”

Sara Fonnesbæk Lodahl, Management System Specialist

Kamstrup

Forud for en recertificering valgte vi at starte forfra og redefinere alle processer. I et nyt ledelsessystem. Med meget stram tidslinje. Dét resulterede i et kæmpe forandringsprojekt og en struktur baseret på 37 processer.

Vi startede august 2022 og havde recertificering i april 2023. Inden da skulle vi nå at gennemtænke strukturen og revurdere måden, vi beskrev processer på. Systemet skulle bygges op, og dokumenter konverteres ind i IPW. Men fordi vi ønskede en gennemgang af alle arbejdsgange, bad vi medarbejderne om at forholde sig til den eksisterende dokumentation, inden de lagde det over i nye templates i IPW: Er dokumentationen retvisende for, hvordan vi arbejder?

 

Brugervenlighed på tværs af processer

Før har vi organisatorisk haft mere silobaserede arbejdsgange, men med implementeringen af IPW har vi vendt det hele om og bygget systemet på 37 processer, som går på tværs af virksomheden. Vi fik god sparring af vores IPW konsulent på fx forside, menustruktur, opbygning af lister osv.

 

Selve systemet er intuitivt og nemt at redigere i. Havde vi haft mere tid, havde vi testet mere, så vi kunne få feedback fra slutbrugerne. I stedet har vi – i tæt samarbejde med vores UX-afdeling – gjort, hvad vi kunne for at få brugerfladen til at se lækker ud med Kamstrup-farver. Vi har også en projektgruppe med en repræsentant fra hver af vores 17 afdelinger. De har været med i hele forløbet, inklusivt udvælgelsen af IPW.

I udvælgelse af IPW har vi haft en projektgruppe med en repræsentant fra hver afdeling. Den er nu erstattet af et superuser community med en eller flere medarbejdere fra alle afdelinger. Vi har også lavet to timers introduktion for 350 medarbejdere. Så alt i alt et kæmpe forandringsprojekt. Det har kørt hurtigt, men vi er virkelig landet godt.

 

 

Enkle, rettighedsbaserede workflows

Systemet er bygget op om klare roller, der tilsikrer, at man kun har de rettigheder, der er behov for.

Business Process Owners

En Business Process Owner for hver af de 37 processer er overordnet ansvarlig for at sikre ressourcer til udvikling, implementering og løbende forbedring af processer.  

Brugerflade i egen virksomhedsidentitet

Der er lagt vægt på et genkendeligt Kamstrup-miljø. Brugerne registrerer næppe, at det er IPW, de arbejder i.

 

”Med IPW har vi enkle workflows og rettigheder på, hvem der kan hvad. Du kan ikke gøre noget forkert.”

 

Josefine Sia Lykke Hansen, Quality Specialist

Om Kamstrup

Kamstrup er verdens førende producent af intelligente løsninger til energi- og vandmåling med salgskontor i 23 lande og produktion i Danmark og USA. Virksomheden ejes af det danske energiselskab OK, og har 1.700+ medarbejdere.

 

kamstrup.com

 

Ledelsessystem baseret på tværgående processer

 

IPW Premium

Effektivisér registreringer og indberetningsprocedurer uden hjælp fra din IT-afdeling.
Læs mere her
bool(false)

Flere kundehistorier?

Vi har hjulpet hundredvis af kunder i alle brancher.
Bliv ringet op og hør om nogle af dem, der ligner dig.