Transparent

?

”Det giver pote at inddrage ledelsen og medarbejderne i udviklingen af IPW.”

Lillian Jensen, IT-systemchef

VOLA

Vi har altid brugt egenudviklede systemer tilpasset VOLA. At gå fra dét til et standardsystem havde vi længe sagt ikke var muligt. Alligevel så vi hurtigt idéen i IPW – og mulighederne for at påvirke systemet i den retning, vi ville.

Kompleksiteten i VOLAs egne programmerede systemer til dokumentation, afvigelser, audit, APV og miljø var stor. Det var uoverskueligt og tidskrævende. Flowcharts fungerede ikke ret godt, og vi manglede statistik på afvigelser. Udover et ønske om altid at være på nyeste platform, havde vi tre ufravigelige krav til et nyt ledelsessystem: Dataudveksling med API, samlet opgaveoverblik for den enkelte medarbejder og mulighed for selv at justere og oprette formularer.

Vi tog også et strategisk valg om, at systemafdelingen – ikke kvalitetsafdelingen – er ansvarlig for IPW. Her sidder vi med ansvar for ERP, CRM, fraværssystemer og BI, og har det bedste afsæt for at gennemskue genbrug af data.

 

Kvalitetsorganisation med høj brugerinvolvering                  

Vi startede med at fastlægge vores værdikæde, gentænke procesdiagrammer og bygge en del af systemet. Derfra har vi løbende samlet forskellige medarbejdere og ledere for feedback, ideer og test. Hurtigt ændrede vi de ønskede ting og testede igen. Brugerne i produktionen har for eksempel været med til at bestemme, hvad der skal være på deres startside. Vores kvalitetsteam, der har en team-kvalitetskoordinator fra hver afdeling i produktionen samt en række afdelingsledere og vores HSQE-koordinator, registrerer afvigelserne og mødes jævnligt. På den måde er ledere og mange medarbejdere involveret, og det giver et stort ejerskab.

 

Selvbygget vedligeholdelsessystem og opgave/projektmodul i IPW

95% bygger vi selv på standarder i IPW, og har ikke brug for ret meget support. Gennem IPW ERFA får vi ideer og hører, hvad andre gør, og så har vi et tæt samarbejde med Nicklas. Er vi i tvivl om programmering, giver et kvarters online-sparring på, om vi er på rette vej, utrolig meget værdi. IPW har for eksempel et standard vedligeholdsmodul, men vi havde ønsker til ændringer. Blandt andet vil vi gerne kunne knytte flere formularer sammen på selve maskinkartoteket, herunder servicesager, rekvisitioner, risikomatrix og APV. Derfor har vi kastet os ud i at bygge dette selv. For at honorere ønsket om, at alle opgaver fremkommer på opgaveoverblikket, har vi påbegyndt opbygningen af et projektmodul. En større sag, der stadig er under udvikling.

 

Data-exchange

Dataudveksling med API

Central vedligehold af masterdata. Medarbejdere, brugere og varenumre/kreditorer til afvigelsessystem havner automatisk i IPW.

Startsider

Medarbejdere mødes af en team-forside, der er målrettet og relevant for netop dem.  

Samlet opgaveoverblik

Alle registreringer samles i et fælles overblik. Den enkelte medarbejder skal kun forholde sig til opgaver og deadlines ét sted.

”Det er et stort succeskriterie, at organisationen så hurtigt har vænnet sig til IPW og nu selv efterspørger nye ting.” 

 
Malene Begborg, HSQE-/ Kvalitetskoordinator

Om VOLA

VOLA står bag produktion af højkvalitets-armaturer til håndvask, køkken, bad og brus og er en del af dansk designhistorie med designikoner som Arne Jacobsen. Virksomheden beskæftiger ca. 280 medarbejdere fordelt på produktionen i Horsens og 9 datterselskaber i henholdsvis Sverige, England, Tyskland, Belgien, Holland, Schweiz, Østrig, Korea og Australien.

www.vola.dk

Fra customized system til fleksibelt standardsystem

IPW Premium

Effektivisér registreringer og indberetningsprocedurer uden hjælp fra din IT-afdeling.
bool(false)

Flere kundehistorier?

Vi har hjulpet hundredvis af kunder i alle brancher.
Bliv ringet op og hør om nogle af dem, der ligner dig.