IPW Reklamation

Elektronisk registrering og styring af kundereklamationer

Fra nu af har du alle kundereklamationer samlet ét sted – og fuldt overblik over sagsbehandling, historik og ansvarsallokering.

Mange ERP-systemer omfatter løsninger til reklamationsbehandling. Men de omfatter ikke præsentationsmuligheder til at lette og simplificere selv simple sagsforløb. Med IPW eReklamation sikrer du et workflow, der både letter, automatiserer og styrer sagen fra oprettelse til den færdige behandling.

IPW eReklamation dækker alle behov: Fra det absolut beskedne til mere omfattende og måske komplekse behov.

Nøglefunktioner:

  • Automatisk, workflow-baseret sagsstyring, der tilpasses jeres brugsmønster
  • Integration til ERP-system (en står mængde stamdata kommer derfra)

Fordele ved eReklamation:

  • Salgsafdelingen yder bedre service til kunder – med brug af færre ressourcer.
  • Produktions- og kvalitetsafdelingen får fuldt overblik over eksterne og interne fejlkilder.
  • Indkøbsafdelingen får specifik information om den enkelte leverandørs kvalitet.
  • Administrative omkostninger reduceres – og hurtig pay-back sikres gennem systemets konkurrencedygtige pris.
  • På tværs af organisationen, uanset geografisk placering og sprog, har relevante medarbejdere adgang til informationerne og / eller til at arbejde i systemet.

Se mere om Den enkle løsning

Se mere om Den integrerede løsning (brancheløsning)

System-support Spørgsmål til produkter mm.