Transparent

Gør ISO certificering til din bedste allierede

Vidste du?

25/11-2023

ISO certificering som katalysator

Af: Dennich Sørensen

Større og børsnoterende virksomheder er gennem flere år blevet mødt af voksende rapporteringskrav, mens der for almindelige SMV’er endnu ikke er tale om lovkrav, men frivillige standarder. Presset fra kunder og samarbejdspartnere med branchekrav på compliance er imidlertid voksende. Der er stor brandværdi i at være certificeret. Fx mener 66%, at standarder er vigtige for den grønne omstilling i deres branche. Det viser en analyse fra Oxford Research blandt danske virksomheder, der arbejder med standarder.

 

Så når to ud af tre SMV’ere ikke eller næsten ikke arbejder med grøn omstilling og hen mod en certificering, skyldes det ofte en oplevelse af manglende ressourcer. En certificeringsproces er krævende, og der kan synes højt op ad det bjerg for en mindre produktionsvirksomhed.

 

Brug fleksibiliteten i standarden til at skabe værdi

Men selvom motivationen for at blive certificeret måske er styret af frygt eller modvilje, kan processen – med det rigtige mindset – være en kæmpe opportunity. Den overordnede ramme, certifikatet på væggen, kan du ikke gøre noget ved, men du kan bruge fleksibiliteten i standarden til at skabe værdi på det modenhedsniveau din virksomhed har og lægge fundamentet til fremtiden.

 

Med andre ord: Se det som en mulighed, når I nu alligevel skal gøre det.

Hvad er din virksomheds modenhedsniveau?

Ubevidst

Her er typisk tale om virksomheder, som ikke er certificeret eller efterlever krav i standarderne.

 • Kan være et nødvendigt stadie for nyopstartede virksomheder.
 • Det handler udelukkende om drift og salg.
Reaktiv

Virksomheder med en reaktiv bevidsthed kan både være certificerede og ikke certificerede virksomheder.

 • Her dannes ofte en kultur af at være dygtige brandslukkere.
 • Succeser måles på antal brande der slukkes.
 • Der benyttes udelukkende værktøjer som er reaktive/afhjælpende.
 • Der er ofte kløfter mellem strategi, politik, mål og handlingsplaner.
 • Strategi og handlinger ses ikke forankret i organisationen.
 • Ledelsen uddelegerer – men tager ikke altid ansvar.
Proaktiv

Virksomheder med en proaktiv bevidsthed er oftest certificerede.

 • De formår at bruge kravene i standarderne til at understøtte strategi og mål.
 • Der er en rød tråd mellem strategi, politik, mål og handlingsplaner.
 • Der benyttes aktivt værktøjer til at forebygge risici.
 • Ledelsen går forrest som det gode eksempel.
 • Medarbejderne inddrages og der skabes ejerskab.
 • Der arbejdes i vid udstrækning med integrerede ledelsessystemer.

 

Kunsten at arbejde værdiskabende med dit ledelsessystem

 

Lige så meget som den interne motivation for at blive certificeret betyder, lige så vigtigt er det for arbejdet med at opnå ISO-certificering, at virksomheden har et veludviklet ledelsessystem.

 

Udover konkurrenceevne og en psykologisk sikkerhed, som opstår i virksomheder på det systematiske bevidsthedsniveau (jf. modellen ovenfor), er ledelsessystemet en forudsætning for at bygge en grundstruktur på værdiskabende procedurer, instruktioner og processer.

 

Her får virksomheden et fundament, der giver overskud til at kigge ind i arbejdsprocesser. Tage værdikæde-diskussioner. Lære af fejl og afvigelser. Implementere initiativer på tværs af afdelinger. Tænke fremad og træffe bevidste valg.

 

På den baggrund vil ISO certificeringen synliggøre, at din virksomhed er på niveau. I kan holde audit uden at skulle holde facaden, og internt mindskes jeres sårbarhed overfor 60-arbejdstimer-om-ugen ejerlederen, der pludselig får en blodprop. Eller de tre nøglemedarbejdere ved vigtige specialmaskiner, som ikke møder op.

7 vigtige overvejelser, du bør gøre dig

 1. FORANKRING I LEDELSEN
  Topledelsen skal vise lederskab og aktivt deltage i processen. Hvis ledelsen ikke er engageret, mindskes sandsynligheden for succes – og i bedste fald ender man med et ledelsessystem, som er afkoblet fra den daglige drift.
 2. ITALESÆTTELSE
  De systemansvarlige skal udvikle sig fra administratorer og compliance til at være sparringspartnere, som skaber bevidsthed i organisationen. De skal også formå at lægge en kommerciel vinkel på kvalitetsarbejdet.
 3. UDDANNELSE
  Alle medarbejdere skal forstå standardens krav til dokumentation, processer og overvågning. Opmærksomhed på procedurer, mål og politikker er afgørende.
 4. RESSOURCEALLOKERING
  Vær forberedt på at afsætte den nødvendige tid, medarbejdere og økonomi til certificeringen.
 5. LEDELSESSYSTEM TIL SPORBARHED
  ISO-standarder kræver omhyggelig dokumentation af processer. Etablér et veludviklet system til at håndtere det – også for at lette det interne ressourcebehov i det fremadrettede systemvedligehold.
 6. FOR KOMPLEKS IMPLEMENTERING
  Undgå at gøre processen mere kompliceret, end den behøver at være. Hold det simpelt og effektivt. Et overdokumenteret system kan også være en afvigelse.
 7. LØBENDE VEDLIGEHOLD
  ISO-certificering kræver løbende vedligehold og forbedring. Ignorér ikke det efter certificeringen. Se det som en proces, hvor certificeringen er starten på en intern udvikling i virksomheden.

 

Mere om ISO certificering? 

Hop til vores side “ISO 9001 stiller krav til dit kvalitetssystem

 
 

Om Dennich Sørensen

Founder og Managing Partner i Valcert – valcert.dk

Valcert rådgiver i certificering af ledelsessystemer indenfor ISO 9001, ISO 14004, ISO 45001, ISO 27001, ISO 13485, ISO 22000, ISO 27001 og ISO 3834. I krydsfeltet mellem forretningsudvikling og kvalitet leverer Valcert sparring, viden og redskaber til at opfylde ISO-krav gennem hele certificeringsprocessen.

bool(false)

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.