Transparent

Fra håb til handlekraft og fremdrift?

?

Visuelt Behandlingsoverblik
– synlighed over samtlige behandlingsprocesser

Visuelt Behandlingsoverblik dokumenterer, hvor behandlingsprocessen er tung – og hvor der kan optimeres for at nå virksomhedens mål.

I har formentlig fuldstændig styr på processer og procedurer. Men har I styr på, hvor mange afvigelser der ligger? Hvor de strander? Og hvor lang behandlingstiden er? 

Med Visuelt Behandlingsoverblik får du et hjælpeværktøj, som giver dig indblik i, hvor behandlingsprocessen er tungest i organisationen, og hvad I med fordel kan optimere for at mindske gennemløbstiden på sager.

Du kan lave statistik og måle på gennemløbstiden for fx kundeklager, servicesager med issues og interne afvigelser på både system og produkter.

Du kan også se, om fx arbejdsmiljørepræsentanter i produktionen arbejder med arbejdsmiljø og er aktive, i hvilket tempo – og sammenlignet med øvrige afdelinger.

Visuelt Behandlingsoverblik er en generel løsning til dit IPW-system, hvor du kan aktivere opsamling af antal dage plus tilhørende grafer på alle de formularer lageret i IPW Formular og IPW Registrering, du finder nødvendigt.

 

Nøglefunktioner

  • Visuelt Behandlingsoverblik er et modul til IPW Formular og IPW Registrering.
  • Tid i stadier: Beregner det gennemsnitlige antal dage, de oprettede poster har ligget i de enkelte stadier.
  • Hastighed i stadier: Beregner antallet af poster, som har gennemgået et ’Tid i stadier’ 2. stadie.
  • Kan benyttes sammen med Dynamiske Grafer, som også er udviklet til IPW Formular.
  • Der kan opsættes intervaller udover de foruddefinerede ved hjælp af specialtilpasning.

Transparent behandlingsproces

Synliggør fordelingen af åbne sager pr. stadie i forhold til mål om hastighed og reager hurtigt på flaskehalse, hvor din opmærksomhed er påkrævet. Du får værdifuld synlighed i alle aspekter af tiltag og igangværende aktiviteter.

Fokus på forbedringsmuligheder

Styrk din dokumentation til kvalitetsmøder og ledelsesevaluering. Du kan nu påvise, hvor afdelinger kan blive bedre og hurtigere til behandling af sager – uden at skulle vride armen rundt på nogen.

Mærkbart momentum

Med indsigt fra Visuelt Behandlingsoverblik kan du handle på det, du ser og mærkbart mindske gennemløbstiden på sager. Du generer også idéer til nye måder at observere og analysere fremdriften i behandlingsprocesser.  

”Med de grafer vi har, kan vi se, hvor mange afvigelser, der ligger. Vi kan se behandlingstiden, og hvor de strander. Det giver os et rigtig godt og hurtigt overblik.”

Energinet

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.