Transparent

IPW Polaris
– hjørnestenen i morgendagens beslutningsgrundlag

?

Tag et tigerspring til langt bedre beslutningstagning

Driv hele det interne (kvalitets)kredsløb og overhold krav i ISO, SQAS, HACCP og almen lovgivning med IPW Polaris.

IPW Polaris er udviklet med ét særligt mål for øje: At hjælpe kvalitetsansvarlige med at håndtere alle former for interne ledelseshåndbøger og drive kredsløbet for at opfylde de standarder, organisationen arbejder efter.

Her får du adgang til en kvalitetsledelsesplatform, som er i rivende udvikling, og som lynhurtigt bliver rygraden i din organisation.

Nøglefunktioner

  • Digital dokumentstyring, dokumenthåndtering og videndeling.
  • Fleksibelt redigerings-, godkendelses- og udgivelsesflow.
  • Håndtering af alle links og manuelle rutiner.
  • Frihed i visualisering af processer.
  • Fuld versionskontrol af alle dokumenter og filtyper.
  • Klar ansvarsallokering og indikation på, hvor indhold bør opdateres.
  • Automatisk notifikation til relevante medarbejdere ved ajourføring.

Enkel dokumentstyring

Realisér organisationens hensigter og politikker med dokumentation, styring af processer og instrukser på ensartede processer, produkter og serviceydelser. Fx afvigelser, plukfejl, montagefejl, spildtid, reklamationer, forbedringsforslag og korrigerende handlinger.

Ensartet dokumentregistrering

Slut med mangelfuld registrering, dobbeltregistrering, uoverskuelige Excel-ark, tidskrævende rutiner og dokumenter i mapper på flere drev. Automatiserede processer giver nem adgang til kritiske dokumenter, hurtig dokumentregistrering og overblik over alle opgaver.

Statistisk overblik i realtid

Udvid overblikket. Lav ledelsesevaluering på, at målsætning og politikker realiseres. Overvåg leverancekvalitet og kundetilfredshed. Træf beslutninger på et faktabaseret grundlag og lav korrigerende handlinger på baggrund af registrerede afvigelser.

”Oprindeligt brugte vi IPW som et kvalitetsstyringssystem. Så byggede vi hele paletten på, både miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Nu har vi to – og kun to – systemer: Vores ERP og IPW.”

 

– Jesper Richter, HSEQ Manager
Hydrema Group

 

Dokumentstyring og videndeling er komplekst. IPW gør det ukompliceret.

IPW Polaris er et dokumentstyringsværktøj med sporbarhed, versionsstyring, versionshistorik og godkendelsesflow. Opkaldt efter Nordstjernen, den berømte ledestjerne. Og baseret på en systemstruktur, som nemt kan udbygges uafhængig af din IT-afdeling. Det er ikke alene en samarbejdsplatform. Det er kvalitetsstyring, ledelsesrapportering og videndeling all-in-one.

Hvem elsker IPW Polaris? Det gør virksomheder i alle størrelser, som er certificerede, vil certificeres, eller gerne vil arbejde, som om de var certificeret. Måske de bare har brug for én fælles platform til instrukser, procedurer, politikker, målinger, afvigelser, korrigeringer, reklamationer, kontroller og kompetencestyring.

Men kan IPW så det hele? Ja. Men lad dig ikke overvælde. Du kan tage jeres kvalitetsledelse fra 0 til 100 på overraskende kort tid. 

Hvad kunder siger: ”Nerven i vores videndeling.” ”Så nemt, som det kan være.”

”Har haft enorm betydning.” ”Tilpasset præcis til vores virksomhed.” ”Simpelt og levende system.”

”Kernen i vores produktionskæde.” ”Nemt tilgængeligt for samtlige medarbejdere.”

 

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.