Transparent

IPW Polaris
– hjørnestenen i morgendagens kvalitetsledelse

?

Nyt ledelsessystem? Kom fra 0 til 100 på overraskende kort tid

Driv hele det interne (kvalitets)kredsløb og overhold krav i ISO, SQAS, HACCP og almen lovgivning med IPW Polaris.

Velkommen til et forfriskende enkelt kvalitetsledelsessystem, der sprudler af muligheder. Med IPW Polaris har du adgang til en kvalitetsledelsesplatform, som er i rivende udvikling, og som lynhurtigt bliver rygraden i din organisation.

 

IPW Polaris er udviklet med ét særligt mål for øje:

At hjælpe kvalitetsansvarlige med at håndtere alle former for interne ledelseshåndbøger og drive kredsløbet for at opfylde de standarder, organisationen arbejder efter.

 

Blandt dets mange forcer er: At automatisere og samle al kvalitetsledelse ét sted. At strømline dokumentstyring og dokumenthåndtering. At sikre ensartethed i registreringer. At etablere et fællessprog, der når ud i alle hjørner af virksomheden. Og en masse andre ting.

 

Den mere uventede gevinst er, at IPW Polaris samtidig er et middleware, der fungerer som en bro mellem øvrige systemer og software.

Nøglefunktioner

  • Webbaseret dokumentstyring, dokumenthåndtering og videndeling.
  • Fleksibelt redigerings-, godkendelses- og udgivelsesflow.
  • Håndtering af alle links og manuelle rutiner.
  • Frihed i visualisering af processer.
  • Fuld versionskontrol af alle dokumenter og filtyper.
  • Klar ansvarsallokering og indikation på, hvor indhold bør opdateres.
  • Automatisk notifikation til relevante medarbejdere ved ajourføring.

Enkel dokumentstyring

Realisér organisationens hensigter og politikker med dokumentation, styring af processer og instrukser på ensartede processer, produkter og serviceydelser. Fx afvigelser, plukfejl, montagefejl, spildtid, reklamationer, forbedringsforslag og korrigerende handlinger.

Ensartet dokumentregistrering

Slut med mangelfuld registrering, dobbeltregistrering, uoverskuelige Excel-ark, tidskrævende rutiner og dokumenter i mapper på flere drev. Automatiserede processer giver nem adgang til kritiske dokumenter, hurtig dokumentregistrering og overblik over alle opgaver.

Statistisk overblik i realtid

Udvid overblikket. Lav ledelsesevaluering på, at målsætning og politikker realiseres. Overvåg leverancekvalitet og kundetilfredshed. Træf beslutninger på et faktabaseret grundlag og lav korrigerende handlinger på baggrund af registrerede afvigelser.

”Oprindeligt brugte vi IPW som et kvalitetsstyringssystem. Så byggede vi hele paletten på, både miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Nu har vi to – og kun to – systemer: Vores ERP og IPW.”

 

– Jesper Richter, HSEQ Manager
Hydrema Group

Dokumentstyring og videndeling er komplekst. IPW gør det ukompliceret.

IPW Polaris er et dokumentstyringsværktøj med sporbarhed, versionsstyring, versionshistorik og godkendelsesflow. Opkaldt efter Nordstjernen, den berømte ledestjerne. Og baseret på en systemstruktur, som nemt kan udbygges uafhængig af din IT-afdeling. Det er ikke alene en samarbejdsplatform. Det er kvalitetsstyring, ledelsesrapportering og videndeling all-in-one.

Hvem elsker IPW Polaris? Det gør virksomheder i alle størrelser, som er certificerede, vil certificeres, eller gerne vil arbejde, som om de var certificeret. Måske de bare har brug for én fælles platform til instrukser, procedurer, politikker, målinger, afvigelser, korrigeringer, reklamationer, kontroller og kompetencestyring.

Men kan IPW så det hele? Ja. Men lad dig ikke overvælde. Du kan tage jeres kvalitetsledelse fra 0 til 100 på overraskende kort tid. 

Hvad kunder siger: ”Nerven i vores videndeling.” ”Så nemt, som det kan være.”

”Har haft enorm betydning.” ”Tilpasset præcis til vores virksomhed.” ”Simpelt og levende system.”

”Kernen i vores produktionskæde.” ”Nemt tilgængeligt for samtlige medarbejdere.”

 

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.