Transparent

Online portal til morgendagens kvalitetsledelse.

?

IPW Polaris

– hjørnestenen i IPW kvalitetsledelsessystem

Håndtér alle former for ledelseshåndbøger og overhold krav i ISO9001, HACCP og almen lovgivning.

IPW Polaris er udviklet med ét særligt mål for øje:

At hjælpe kvalitetsansvarlige med at håndtere alle former for interne ledelseshåndbøger med forretningsprocesser og manualer. Et kvalitetssystem hvor alt kan samles ét sted.

Ledelsessystemet bliver lynhurtigt rygraden i din organisation, og kan nemt udbygges med en stribe tillægsmoduler – blandt andet: IPW Formular – IPW RegistreringIPW HACCP

 

Nøglefunktioner:

  • Digital dokumentstyring med enkel dokumentredigering
  • Fleksibelt redigerings-, godkendelses- og udgivelsesflow
  • Håndtering af alle links og manuelle rutiner
  • Frihed i visualisering af processer
  • Fuld versionskontrol af alle dokumenter og filtyper
  • Klar ansvarsallokering og indikation på, hvor indhold bør opdateres.
  • Automatisk notifikation til relevante medarbejdere ved ajourføring

 

 

  • Slut med tunge arbejdsgange, uoverskuelige Excel-ark og dokumenter i mapper på flere drev.
  • Nem adgang til kritiske dokumenter
  • Beslutningstagning på et faktabaseret grundlag

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.