Transparent

Al kvalitet og ledelse – samlet ét sted

?

IPW Polaris
– din brugerflade til kvalitet og ledelse

Driv hele det interne (kvalitets)kredsløb og overhold krav i ISO, SQAS, HACCP og almen lovgivning med IPW Polaris.

IPW-brugerfladen Polaris er designet med en klar mission: At gøre livet let for kvalitetsansvarlige ved at centralisere interne ledelseshåndbøger, strømline al dokumentstyring og dokumenthåndtering og sikre overholdelse af de standarder, din organisation følger.

IPW Polaris er et dokumentstyringsværktøj med sporbarhed, versionsstyring, versionshistorik og godkendelsesflow. Opkaldt efter Nordstjernen, den konstante ledestjerne, og selve hjertet i IPWs ledelsessystem.

IPW Polaris kan udbygges med en række funktionaliteter – Registrering, Formular, Kompetencestyring, Vedligehold, Opslagstavle, Opgaveoverblik, Whistleblower – og meget andet.

 

Nøglefunktioner

  • Digital dokumentstyring, dokumenthåndtering og videndeling.
  • Fleksibelt redigerings-, godkendelses- og udgivelsesflow.
  • Håndtering af alle links og manuelle rutiner.
  • Frihed i visualisering af processer.
  • Fuld versionskontrol af alle dokumenter og filtyper.
  • Klar ansvarsallokering og indikation på, hvor indhold bør opdateres.
  • Automatisk notifikation til relevante medarbejdere ved ajourføring.

Enkel dokumentstyring

Realisér organisationens hensigter og politikker med dokumentation, styring af processer og instrukser på ensartede processer, produkter og serviceydelser. Fx afvigelser, plukfejl, montagefejl, spildtid, reklamationer, forbedringsforslag og korrigerende handlinger.

Ensartet dokumentregistrering

Slut med mangelfuld registrering, dobbeltregistrering, uoverskuelige Excel-ark, tidskrævende rutiner og dokumenter i mapper på flere drev. Automatiserede processer giver nem adgang til kritiske dokumenter, hurtig dokumentregistrering og overblik over alle opgaver.

Statistisk overblik i realtid

Udvid overblikket. Lav ledelsesevaluering på, at målsætning og politikker realiseres. Overvåg leverancekvalitet og kundetilfredshed. Træf beslutninger på et faktabaseret grundlag og lav korrigerende handlinger på baggrund af registrerede afvigelser.

”Oprindeligt brugte vi IPW som et kvalitetsstyringssystem. Så byggede vi hele paletten på, både miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Nu har vi to – og kun to – systemer: Vores ERP og IPW.”

 

– Jesper Richter, HSEQ Manager
Hydrema Group

 

Dokumentstyring og videndeling er komplekst. IPW gør det ukompliceret.

IPW Polaris er et dokumentstyringsværktøj med sporbarhed, versionsstyring, versionshistorik og godkendelsesflow. Opkaldt efter Nordstjernen, den berømte ledestjerne. Og baseret på en systemstruktur, som nemt kan udbygges uafhængig af din IT-afdeling. Det er ikke alene en samarbejdsplatform. Det er kvalitetsstyring, ledelsesrapportering og videndeling all-in-one.

 

Hvem elsker IPW Polaris?

Det gør virksomheder i alle størrelser, som er certificerede, vil certificeres, eller vil arbejde, som om de var certificeret. Måske de bare har brug for én fælles platform til instrukser, procedurer, politikker, målinger, afvigelser, korrigeringer, reklamationer, kontroller og kompetencestyring.

Men kan IPW så det hele?

Ja. Her får du adgang til et ledelsessystem, som er i rivende udvikling, og som lynhurtigt bliver rygraden i din organisation.

Hvad kunder siger:

”Nerven i vores videndeling.” ”Så nemt, som det kan være.”

”Har haft enorm betydning.” ”Tilpasset præcis til vores virksomhed.” ”Simpelt og levende system.” ”Kernen i vores produktionskæde.” ”Nemt tilgængeligt for samtlige medarbejdere.”

 

Klar til at skifte gear?

Få en live demo og se, hvordan IPW kan tage din virksomheds kvalitetsledelse til nye højder.