IPW eRegistering

Enkel elektronisk registrering og sagsstyring

Få styr på data og træf de rigtige beslutninger, hvad angår forbedringer og optimeringer. Der kan være store fordele i at omlægge dine registreringer fra Word og Excel til en databaseløsning med statistikmodul:

  • Enkel elektronisk registrering og styring
  • Workflow-baseret sagsstyring, der let kan tilpasses kunders brugsmønster
  • Klar ansvarsallokering
  • Overblik over oprettede registreringer, disses status mm.
  • Let søgning og relevant statistikudtræk
  • Automatisk mail-udsendelser ved ansvarsfordeling og som påmindelser

IPW eRegistrering er sammensat med de fem oftest anvendte registreringsformularer til kvalitetsledelse:

Ovennævnte formularer er integreret, hvor dette er hensigtsmæssigt. Klik på de enkelte løsninger for at læse mere og se skærmbilleder.

IPW eRegistrering er fleksibel og kan tilpasses, så det passer 100 % ind i jeres organisation og jeres arbejdsgange. IPW eRegistrering giver jer desuden et solidt datagrundlag til at kunne udtrække relevante statistikker, foretage proaktive tiltag for at forebygge interne og eksterne fejl.

System support Spørgsmål til produkter mm.