Vælg en side

IPW Polaris

Webbaseret online portal til morgendagens kvalitetsledelse

Slut med tunge arbejdsgange, uoverskuelige Excel-ark og dokumenter i virvar af mapper på flere drev.

IPW Polaris er udviklet med ét særligt mål for øje:
At hjælpe dig med at håndtere alle former for interne ledelseshåndbøger med forretningsprocesser og manualer. Et kvalitessytem hvor alt kan samles ét sted.

IPW Polaris er den bærende platform i IPW kvalitetsledelsessystem, som kan udbygges med en række tillægsmoduler: IPW Formular – IPW RegistreringIPW ReklamationIPW KompetencestyringIPW Vedligehold IPW HACCP

Resultatet er overblik, strategisk fokus og overhold af krav i ISO, SQAS, HACCP og almen lovgivning.

Nøglefunktioner:

 • Webbaseret dokumentstyring med hurtig og enkel dokumentredigering
 • Fleksibelt redigerings-, godkendelses- og udgivelsesflow
 • Håndtering af alle links og manuelle rutiner
 • Visuel tilgang til relevante dokumenter gennem flowcharts
 • Frihed i visualisering af processer
 • Fuld versionskontrol af alle dokumenter og filer
 • Mulighed for at uddelegere dokumentvedligehold
 • Klar ansvarsallokering og indikation på, hvor indhold bør opdateres
 • Nem adgang til relevante dokumenter for relevante medarbejdere
 • Automatisk notifikation til relevante medarbejdere ved ajourføring
 • Adgang 24/7/365 via mobil og tablets – både IOS og Android

Sådan kommer du i gang

 

 

Har du brug for hjælp?
X